โปรแกรม interactive ให้ผู้เข้าร่วมชม

Live stream บนทุก Platform สามารถร่วมแสดงตัวตน

ความคิดเห็น ความรู้สึก ไม่ว่าจะ Like หรือ Love

ผ่านหน้าจอ Live เชื่อมต่อบนทุก Platform อย่างง่ายดาย


CONNECTED ทุกความสนุก..

สดทุกความต้องการ
Connect all people & all platform

สามารถเชื่อมต่อได้บนทุก Meeting & Livestream Platform

ไม่ว่าจะเป็น Zoom Meeting & Webinar, Microsoft Team,

Facebook Live, YouTube Live รวมถึง Private Stream ต่างๆ

เพื่อสร้างการเชื่อมต่อความสนุก และการมีส่วนร่วมของทุกคน

ให้เกิดความสนใจตลอดการจัดกิจกรรม